Pozostałe

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
LKS Orkan Radocza
Stowarzyszenie p.n. „Orkiestra Dęta Zygodowice”
Towarzystwo miłośników Osieka
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
Stowarzyszenie Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Osieku
Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie
Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy "Podolszanka"
Stowarzyszenie "Nowoczesna Gospodyni"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Palczowice
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Zatorze
Stowarzyszenie ArtDoKa
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych