Lista Produktów Tradycyjnych

Nazwa produktu

Rok rejestracji

Podmioty rejestrujące

Karp zatorski

2007

- Gmina Zator,

- Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie,

- Instytut Rybactwa Śródlądowego Rybacki, Zakład Doświadczalny w Zatorze

Karp zatorski wędzony

 

2011

- Stowarzyszenie Dolina Karpia,

- Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy „Serce Doliny”

- Instytut Rybactwa Śródlądowego Rybacki, Zakład Doświadczalny w Zatorze

- Gmina Zator

- FPHU Spiżarnia Doliny Karpia, Kazimierz Mostowik, Franciszek Sałaciak

- „FRANK –BUD” Franciszek Sałaciak    

Sernik królewski

2013

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Janina Koterwas

- Gmina Spytkowice

Karp w zalewie octowej

2013

- Stowarzyszenie Dolina Karpia,

- FPHU Spiżarnia Doliny Karpia s.c. Franciszek Sałaciak Kazimierz Mostowik,

- Gmina Zator

Prażone – prażonki Polańskie

2013

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Twórczych Kobiet w Polance Wielkiej

- Gmina Polanka Wielka

Kaszana – kiszka z kapustą zasmażaną

2013

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce

- Gmina Brzeźnica

Karp osiecki

2014

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Gmina Osiek

- Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku

Radoczański Jabłecznik

2016

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy

Kładzionki ziemniaczane witanowickie

2016

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Koło Gospodyń Wiejskich w Witanowicach

Pulpeciki z karpia w zalewie octowej

2016

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Skarby Doliny Karpia sp. z o.o.

- Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa SPIŻARNIA DOLINY KARPIA s. c.

Fileciki karpiowe w pomidorach

2016

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Franciszek Sałaciak

Obwarzanek pobiedrski

2016

- Stowarzyszenie Dolina Karpia

- Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach